H

White blur

Výroční konference

Společně k efektivnější výrobě

Úspěšné příklady technologické spolupráce firem a výzkumu

7. prosince 2023 | Dolní Břežany

Výroční konference Brain4Industry

7. prosince 2023 jsme se sešli ve velkorysých prostorách laserového centra ELI Beamlines v Dolních Břežanech, abychom hostům z řad

průmyslových firem, inovačních center, zástupcům oborových organizací i státní správy ukázali výsledky své práce za necelý uplynulý rok.

Ředitel Brain4Industry Andrej Chrzanowski představil záměry a cíle konsorcia a zhodnotil spolupráci s průmyslem za uplynulých 11 měsíců.

První blok případových studií byl zaměřen na téma DIGITALIZACE.

První případová studie se věnovala vývoji produktu a využití 3D tisku pro výrobu inovované ortézy horní končetiny. S výsledky projektu seznámil hosty obchodní zástupce Brain4Industry Jakub Krupa.

Na důležitost digitální strategie a její správné nastavení, včetně všech technických, finančních i lidských aspektů poukázali ve své případové studii Ondřej Kurkin a Antonín Miller ze společnosti Cardam, s.r.o.

Ve druhém bloku jsme se věnovali tématu UDRŽITELNOSTI.

Martin Gášek ze společnosti Cardam, s.r.o. představil možnosti vlastního algoritmu pro tvorbu specifických struktur materiálu

a jeho využití např. při tzv. konformním chlazení, a zapojení aditivních technologií při výrobě forem s těmito strukturami.

Obsah

jednotlivých

bloků

Využití speciální laserové technologie

k prodloužení životnosti kovové formy, silně namáhané při výrobě automobilových motorů a s tím spojenou úsporu doložil ve své případové studii Jan Šmaus

z laserového centra HiLASE.

Blok věnovaný dopadům na životní prostředí zakončil Lukáš Ferkl ze společnosti Envitrail, který k představeným případovým studiím předložil také propočty, zaměřující se na pozitivní dopady digitálních technologií z pohledu produkce oxidu uhličitého.

Poslední blok se zaměřil na vzdělávání a osvětu

Jan Lát ze společnosti Beneš a Lát sdílel ve své online prezentaci zkušenosti a potřebu vzdělávání napříč strukturami firmy, včetně podpory a výchovy nových talentů, a to nejen v oblasti digitalizace a technologií.

A zcela novou aktivitu konsorcia Brain4Industry představila Jana De Merlier

z regionálního STAR Clusteru - tou je od ledna 2024 B4I AKADEMIE zaměřená na vzdělávání jak v oblasti soft skills, tak v oboru digitalizace, aditivních a laserových technologií z pohledu životního cyklu výrobku a na různých úrovních expertízy.

Závěr akce patřil networkingu a prohlídce aditivních technologií

v inovačním centru Brain4industry

Děkujeme Vám za účast a budeme se těšit na setkání příště!

Další příklady spolupráce konsorcia s firmami

30 % úspora materiálu

ve firmě Kompan

Predikce údržby ve slévárně Beneš a Lát

Zvýšení pevnosti implantátu ProSpon

Více referencí na našem YouTube kanálu

Máte-li zájem o prezentace z jednotlivých případových studií, kontaktujte prosím

Michaela Winklerová

PR & Marketing Manager

LinkedIn Logo 蓝白领英社交媒体
Play Button

+420 775 168 722

winklerova@brain4industry.cz

www.brain4industry.cz